Program 14. ročníku

Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

14. ročník odborné konference (22. - 23. listopadu 2005) Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

22. listopadu 2005  dopolední program 10:00-12:40

    Ing. Hana Študentová - Zahájení konference

    Mgr. David Papajík, Ph.D. - Záhada určení donátorství dvou rukopisů z Vědecké knihovny v Olomouci
    Ing. Jan Štefan, CSc., Martina Mrňavá - Kniha versus album grafických listů
    Ing. Jan Štefan, CSc. - K vzájemným interakcím ilustrátorů a ilustrací bohemikálních tisků druhé poloviny 18. století (2)

    Mgr. Jindra Pavelková - Výzdoba moravských tisků raného novověku z fondu klášterní knihovny v Rajhradě
    PhDr. Václav Pumprla - Knihopisní autoři z hlediska místopisného
    PhDr. Václav Pumprla - Problematika historických a vzácných knižních fondů (s přihlédnutím k olomouckým fondům)


 odpolední program 14:45-17:15

    Mgr. Igor Zmeták - Formy správ o exotických kultúrach v knihách z 2. polovice 17. a začiatku 18. storočia
    Mgr. Jiří Glonek, Mgr. Lubomír Novotný - Významní kartografové, geografové a nakladatelé 16.-18. století a jejich díla ve fondech VKOL
    Dr. Vincenc Streit - Kniha jako zdroj informací

    Mgr. Petr Elbel - Testamentum meum de libris meis. Knihovna olomouckého biskupa Bohuše ze Zvole (1454-1457) opět v centru pozornosti
    Mgr. Hana Bartošová - Inspirace architekturou v knižní kultuře českého kubismu
    Doc. PhDr. Libuše Spáčilová - Odraz starších českých slovníků v tzv. Trialogu Maxmiliána I. (1489)


 večerní program 17:30-

    prohlídka nové budovy VKOL, občerstvení


23. listopadu 2005  dopolední program 8:30-13:00

    Doc. dr. Milada Písková - Poznámky k formálním proměnám současné knihy
    Mgr. Peter Sabov - Knižné miniatúry a ich miesto v historických knižničných fondoch SNK
    Mgr. Lenka Baručáková - Vnější forma a význam rukopisů 17. až 19. století Moravské zemské knihovny v Brně

    PhDr. Václav Bartůšek - Lišily se barokní a klasicistní učebnice tvarem nebo obsahem?
    PhDr. Jiří Procházka, CSc. - Napoleon v Egyptě a dílo Josefa Kabrdy
    Bc. Cyril Měsíc - Zamyšlení nad některými knihami ze zámku v Kroměříži

    Italská kresba 17. století - Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci - prohlídka výstavy v Muzeu umění