Program 15. ročníku

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

15. ročník odborné konference (22.-23. listopadu 2006)

22. listopadu 2006  

dopolední program 9:00-12:20

    Ing. Hana Študentová - Zahájení konference

    Lucie Heilandová - Schramova sbírka v MZK a její zpracování
    Ing. Jan Štefan, CSc., Mgr. Mája Havlová - Vliv knižní ilustrace na obrazovou výzdobu interiéru
    Dr. Dalibor Havel, Mgr. Jindra Pavelková - Zlomek Pseudoisidorských dekretálií z rajhradské knihovny
    PhDr. Františka Vrbenská - Reformátování, digitální knihovna, Kramerius - pro vás a trochu jinak

        přestávka

    Jan Kašpar - Knižní sbírka šumperského faráře a děkana Kryštofa Aloise Lautnera
    Bc. Rostislav Krušinský - Nové prvotisky ve fondu VKOL
    Mgr. Igor Zmeták - Habitus - etnografia 16. storočia
    PhDr. Petra Večeřová - Každodennost pražských tiskařů v 16. a 17. století


 odpolední program 14:15-17:00

    Mgr. Jiří Glonek - Unikátní portolánový atlas Jaume Olivese ve fondu VKOL
    Bc. Petra Křivová, DiS. - Zpracování a zpřístupnění knihoven spravovaných Muzeem Brněnska
    PhDr. Ludmila Landová - Sbírka kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR a její elektronický katalog (prezentace výsledku grantového projektu)

        přestávka

    PhDr. Jana Michlová - Zpěvníky teplického literátského bratrstva ze šestnáctého století
    Miroslav Myšák - Geneze a evidence knižního fondu římsko-katolického farního úřadu ve Sloupnici (rukopisy, staré tisky)
    Lenka Baručáková - Tiskařská produkce rodiny Svobodových


 večerní program 17:00-

    Prohlídka Arcidiecézního muzea

23. listopadu 2006  dopolední program 8:30-14:00

    PhDr. Jiří Polišenský - Víceúčelová vakuová komora pro vysoušení vzácných tisků poškozených vodním živlem - vývoj a využití
    Mgr. Peter Sabov - Rekonštrukcie osobných historických knižníc ako významný prvok výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku
    Mgr. Iva Strašilová - Kramářské písně v Knihovně Národního muzea: cíle a prostředky zpracování

        přestávka

    Mgr. Lubomír Novotný - Svědek umírajícího času. Pozůstalost Mořice Remeše ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci
    PhDr. Václav Bartůšek - Nad dílem rakouského osvícenského knihovníka a bibliografa Michaela Denise (podle exemplářů z NA)
    PhDr. Jiří Procházka, CSc. - Italští karbonáři a jejich knihovna na Moravě a ve Vídni
    PhDr. Václav Pumprla - Knihopisní autoři podle působnosti v teritoriu současného Olomouckého kraje + Olomoucký kraj podle autorů