Program 16. ročníku

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

16. ročník odborné konference (13.- 14. listopadu 2007)

13. listopadu 2007

                 dopolední program 9:00-12:40

    Ing. Hana Študentová - Zahájení konference

    Lucie Heilandová - Veduta jako sběratelský fenomén. Soubory vedut v Moravské zemské knihovně
    Bc. Petra Křivová - Mapová sbírka knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě
    Mgr. Jiří Glonek - Nejstarší mapa ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci

        přestávka 10:10-10:30­

    Bc. Cyril Měsíc - Knihovna Dr. J. Gilga ve fondu kroměřížského zámku
    Dagmar Spáčilová - Knihovna profesora Karlovy Univerzity, historika a diplomata Vlastimila Kybala
    Mgr. Jana Onderková, Ph.D. - Knihovna Gymnaziálního muzea v Opavě a její fond

        přestávka 11:25-11:45

    PhDr. Richard Šípek - Retrokonverze lístkového katalogu starých tisků Knihovny Národního muzea
    PhDr. Václav Bartůšek - Revize historických fondů v Knihovně Národního archivu
    PhDr. Vincenc Streit, Ph.D. - Význam literární tvorby lékaře a cestovatele dr. Emila Holuba

                odpolední program 14:00-17:10

    Mgr. Helena Stejskalová - Žáci darebáci. Poškození prvotisků a starých tisků studenty semináře v Českých Budějovicích
    Bc. Rostislav Krušinský - Další objevy prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci
    Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. - Ostrovy Južných morí podľa historických knižničných dokumentov zo Slovenska

        přestávka 14:55-15:15

    PhDr. Zdeněk Uhlíř - Manuscriptorium: evropská digitální knihovna rukopisů s plnými texty
    doc. PhDr. Jiří Šiman - Statistická analýza bohemikálních tisků 15.-16. století v knižních sbírkách Ruské federace
    PhDr. Jiří Procházka, CSc. - Z Moravy k Řekům. Svědectví kronik

        přestávka 16:10-16:30

    PhDr. Robert Dittmann - Příspěvek k textové dynamice exulantských vydání Kralické bible v 18. století
    Mgr. Lenka Horáková - Kult svatých v rukopisné tvorbě 18. a 19. století v královehradecké diecézi
    Mgr. Přemysl Bar - Osudy dvou středověkých rukopisů církevního práva kmenového fondu Moravské zemské knihovny

           večerní program 17:30 Knihovna centra Aletti

14. listopadu 2007

dopolední program 8:30-12:55

    Bc. Tomáš Valeš - Jan Petr Cerroni a "neznámý" rukopis o dějinách vídeňské Akademie výtvarných umění
    Mgr. Jindra Pavelková - Nejstarší soupisy rukopisů knihovny Benediktinského opatství Rajhrad z pera A. Habricha a jejich srovnání s dnešním stavem
    Mgr. Peter Sabov - Vzácne historické tlače českej proveniencie v historických knižniciach Slovenskej národnej knižnice v Martine
    PhDr. Vlastimil Kolda - Právní příručky ve fondech Státního okresního archivu České Budějovice

        přestávka 9:25-9:45

    Mgr. PhDr. Miroslava Hejnová - Manuscriptorium pro školy
    Mgr. Petra Kunčíková - De honesta voluptate - Kuchařské tisky ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci
    Mgr. Magdaléna Šustová - Osmijazyčný slovník z roku 1585 ve sbírkách Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze
    PhDr. Zdeněk Bartl - Projekt "Národní autority v prostředí muzeí a galerií - interoperabilita s NK ČR" v roce jedna

        přestávka 11:05-11:25

    Mgr. Lubomír Novotný - Inovace v terciárním vzdělávání - pole pro spolupráci knihoven a vysokých škol
    Miroslav Myšák - "...smlouva o tisk knihy mariánské..." Kontrakt kláštera Hradisko u Olomouce a faktora Františka Antonína Hirnleho z roku 1732
    Mgr. Monika Koldová - Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích
    PhDr. Františka Vrbenská - "Odkaz předků střezte!" Definování kulturního dědictví z hlediska ochrany knižních sbírek

    Diskuze

    Závěr konference