Program 17. ročníku

Problematika historických fondů

17. ročník odborné konference (5.- 6. listopadu 2008)

5. listopadu 2008

dopolední program – 9:00 – 12:25

9:00 – 9:15

Ing. Hana Študentová – Zahájení konference

9:15 – 10:10

Osobné knižnice slovenských žien v 19. storočí­
M­gr. Sabov Peter, PhD.

Knihy P. Vojtěcha Srby v kroměřížském zámeckém knihovním fondu
Bc. Cyril Měsíc

Knižní ilustrace Tobiase Stimmera ve fondu VKOL
Mgr. Kubíčková Petra

10:30 – 11:25

Kompatibilita, interoperabilita formátu MARC – TEI a katalogizace starých tisků
PhDr. Kašparová Jaroslava

Jezuitské a piaristické učebnice ve sbírkách Pedagogického muzea JAK v Praze
Mgr. Šustová Magdaléna

Jak františkánské řády v čs. zemích nakládaly s církevně zakázanými knihami
PhDr. Bajger Matyáš

11:45 – 12:40

O torzu jedné knihy
Ing. Štefan Jan – Šebestová Agáta

Katalogizace Mollovy mapové sbírky
Dufka Jiří

Knihy Mikuláše Pázmánye v olomoucké knihovně
Mgr. Kovács Eszter

odpolední program – 14:00 – 16:30

14:00 – 14:55

Anton Löwe a jeho aktivity na knižnom trhu v Bratislave 18. storočia
Mgr. Bulková Petronela

Jezuitské vydavateľsko-kníhkupecké katalógy
Mgr. Poriezová Miriam

Kalendáře 19. století
Mgr. Bosáková Zdenka

15:15 – 16:30

Výzdoba tisků katolických pohřebních kázání
Mgr. Pavlíčková Radmila, Ph.D.

Nové prvotisky – etiam etiamque
Bc. Krušinský Rostislav

Internetová databáze kramářských tisků
Mgr. Bydžovská Iva

Dejiny etnológie a historické knižničné fondy
Mgr. Zmeták Igor, PhD.

6. listopadu 2008

dopolední program – 8:30 – 14:00

8:30 – 9:25

Odraz antickej tradície v archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Mgr. Šotkovská Katarína

České dějiny v portálu Kramerius: dilemata výběru a zachování
PhDr. Vrbenská Františka

Kroniky českých měst z období raného novověku
Mgr. Tošnerová Marie

9:45 – 10:40

Et bibliothecae habent sua fata. Knižnica arcibiskupského gymnázia v Trnave
Mgr. Juríková Erika, PhD. – Mgr. Sipekiová Nicol

Proces s Lazarem Abelesem
Mgr. Novotný Lubomír

Databáze autorů digitalizovaného Knihopisu
PhDr. Václav Pumprla

11:00 – 11:55

Atlasy Claudia Ptolemaia VKOL do roku 1550
Mgr. Glonek Jiří

Mapová sbírka Moravské zemské knihovny
Mgr. Heilandová Lucie

12:15 – 13:30

Farské knižnice zachované alebo rozkradnuté?
Doc. Dobrotková Marta

Pokračování Knihopisu českých a slovenských tisků
Mgr. Andrle Jan

Červenkův žaltář (1562) a jeho význam pro Kralickou bibli
PhDr. Dittmann Robert

Závěr konference