Program 18. ročníku

Problematika historických fondů

18. ročník odborné konference (14. - 15. říjen 2009)

14. října 2009

dopolední program – 9:00 - 12:25


9:00 - 9:15    Ing. Hana Študentová – Zahájení konference                                           

9:15 - 10:10   

Profil a rekonstrukce fondu knihovny profesora Kybala
Dagmar Spáčilová

Hebraika ve Vědecké knihovně v Olomouci
Mgr. Olga Sixtová

Bibliotéka Čaplovičiana 170 - ročná
Mgr. Katarína Illeninová

10:30 - 11:25  

Světla a stíny digitální faksimile
PhDr. Františka Vrbenská

Raritní materiály k počátkům turistiky v Jeseníkách ve VKOL
Mgr. Jiří Glonek

Historické fondy německé literatury v rámci projektu Handbuch deutsche historische Buchbestände v České republice
PhDr. Vincenc Streit, Ph.D.

11:45 - 12:40   

Manuscriptorium jako distribuovaná digitální knihovna
PhDr. Zdeněk Uhlíř

Školní jazykové knihy a příručky z doby baroka a klasicismu ve fondech knihovny Národního archivu
PhDr. Václav Bartůšek


Barokní právník J. J. Weingarten ve fondech VKOL
Mgr. Lubomír Novotný

odpolední program – 14:00 - 17:00

14:00 - 14:55   

Mariánské poutní písně ze sbírek KNM
Mgr. Iva Bydžovská

EOD – starý tisk jako elektronická kniha na objednávku
Mgr. Rostislav Krušinský

Hispanika ve šlechtických knihovnách konce 16. a první poloviny 17. století
PhDr. Jaroslava Kašparová

15:10 - 16:05

Top 10 rajhradské klášterní knihovny v 19. století
Bc. Petra Křivová ¬- PhDr. Jindra Pavelková

Zločinci mezi regály
PhDr. Petr Mašek


Historické farské knižnice dekanátu Kláštor pod Znievom
Mgr. Peter Rusnák - příspěvek nedodán

16:25 - 16:55   

Staré tisky v hudební sbírce Ondřeje Horníka
PhDr. Dagmar Štefancová

Materiály k poznání světa v kroměřížských sbírkách
Bc. Cyril Měsíc

15. října 2009 - dopolední program – 9:00 - 14:30

9:00 - 9:55   

Výroční zprávy středních škol z 19. století a jejich zpracování v NK ČR
Mgr. Zdenka Bosáková

Kutnohorská bible v kutnohorském muzeu
Bc. Josef Kremla

10:15 – 11:10   

Unikátní mapa Filipín
Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Historická knižnica Arcibiskupského gymnázia v Trnave vo svetle novoobjavených archívnych dokumentov
Mgr. Erika Juríková, Ph.D.

Stopy vzájemnosti českých a uherských jesuitů v katalozích uherských jesuitských knihoven v 17.-18. století
Mgr. Eszter Kovács

odpolední program – 12:30 - 17:00

12:30 – 13:25   

Středověké hebrejské fragmenty v České republice
Mgr. Daniel Polakovič - příspěvek nedodán

Farské knižnice trnavského regiońu v minulosti a prítomnosť
Doc. Marta Dobrotková

13:45 - 14:45   

Zámecká knihovna Chorinských
Mgr. Lucie Heilandová

Tlače 16. storočia v knižnici Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Mgr. Katarína Karabová

Světské uzavřené historické sbírky ve fondu MZK v Brně
Mgr. Jitka Machová

15:05 – 16:00   

Manuscriptorium a ENRICH
Ing. Stanislav Psohlavec - příspěvek nedodán

K odlišnosti předloh v kralické tradici po Šestidílce
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.