Program 19. ročníku

Problematika historických fondů

19. ročník odborné konference (20. - 21. říjen 2010)

RNDr. Jitka Holásková – Zahájení konference

9:15 - 10:10
PhDr. Michal Janata - Skladba historického fondu NTK jako zprostředkovaný odraz klasifikace věd a vývoje techniky
PhDr. Jiřina Todorovová - Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea
Mgr. Erika Juríková, PhD. - Tyrnaviká vo Vedeckej knižnici v Olomouci

10:30 - 11:25
PhDr. Ivo Baran, Ph.D. - Zámecká knihovna v Hradci nad Moravicí
Mgr. Jiří Glonek - Přípisky v herbáři Arnalda z Villanovy
PhDr. Františka Vrbenská - Nové konzervační a restaurátorské metody pro dokumenty 19. století

11:45 - 12:40
PhDr. Zdeněk Uhlíř - Osobní účet Manuscriptoria a jeho využití v digitální kodikologii
Mgr. Igor Zmeták, PhD. - Knižnice a cesty Daniela Krmana (1663–1740)
Doc. Marta Dobrotková - Historická hodnota výročných správ stredných škôl v prvej polovici 20. storočí na príklade československého reálneho gymnázia Jána Hollého v Trnave

odpolední program – 14:00 - 17:00

14:00 - 15:15
Mgr. Iva Bydžovská - Popis katastrofy v kramářských tiscích
Mgr. Rostislav Krušinský - Nejstarší hrací karty na Moravě
PhDr. Katarína Karabová - Knižná pozostalosť Antona Bernoláka v Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Mgr. Richard Mahel - Olomoucké kroniky z období třicetileté války v díle moravského historika Bedy Dudíka (1815–1890)

15:35 - 16:45
PhDr. Matyáš Franciszek Bajger - Bratr, někdy biskup Jan Filipec a knihy okolo něj
Mgr. Katarína Bokrosová - Slovenské učebnice do roku 1918 v historickom fonde Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
PhDr. Eszter Kovács - Publikace a databáze Maďarské národní bibliografie, jako prameny pro české literární historiky
Bc. Cyril Měsíc - Přesuny knih v kroměřížském zámeckém knihovním fondu v historii

21. října 2010 - dopolední program – 9:00 - 14:30

9:00 - 9:55
PhDr. Milena Secká - Milwaukie Flugblätter – první krajanský časopis
PhDr. Jaroslava Kašparová - Babička Boženy Němcové v překladech do španělštiny a katalánštiny
Mgr. Lubomír Novotný - Cestování před velkou válkou (počátky turismu u středostavovských složek moravské společnosti)

10:00 - 12:00
Prohlídka katedrály sv. Václava

odpolední program – 12:30 - 17:00

12:30 - 13:25
Mgr. Petronela Bulková–Mgr. Miriam Poriezová, PhD. - Almanachy, ročenky a zborníky v službách vedy a literatúry
Bc. Michaela Novosadová - Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jaume Olivese 1563
Mgr. Katarína Illeninová - Staré tlače a mapy Moravy vo fondoch Bibliotéky Čaplovičiany

13:45 - 14:45
Mgr. Monika Veverková - Mohl být Theodor Moretus prefektem Jezuitské tiskárny v Praze?
Jan Pišna - Bible Prešpurská
PhDr. Jindra Pavelková - Opatská knihovna rajhradského benediktinského kláštera