Program 20. ročníku

Problematika historických a vzácných knižních fondů

20. ročník odborné konference (20. - 21. září 2011)

9:00 - 9:15
RNDr. Jitka Holásková – Zahájení konference

9:15 - 10:10
Rozmanité maličkosti
Mgr. Lucie Heilandová

Dílo Antonína Jana Jungmanna dnešku
Doc. PhDr. Milada Písková

Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček
Mgr. Iva Bydžovská

10:30 - 11:25

Zámecká knihovna v Miloticích u Kyjova
PhDr. Pavla Holíková

Apelační soud ve 2. pol. 17. stol.
Mgr. Lubomír Novotný

Pramen řeky Odry na starých mapách a dílo Karla Ferdinanda Schertze
Mgr. Jiří Glonek

odpolední program – 13:00 - 17:00

13:00-13:55

Soubor rukopisů knihovny Biskupského alumnátu v Brně
PhDr. Jindra Pavelková

Příspěvek k recepci díla Filipa Melanchthona v českých tiscích 16. století a začátku 17. století
Jan Pišna

Knižný trh v optike jozefínskej legislatívy
Mgr. Petronela Bulková

14:20 - 15:15

Vzťahy Ambroziho Annales Evangelicorum (1793-1803) k českému prostrediu
Mgr. Miriam Poriezová, PhD.

Jeden z možných popisů historického fondu v krajinách divokého růstu
PhDr. Michal Janata

Ne z popela, ale z prachu: první kroky k zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR
PhDr. Michaela Tydlitátová – Ing. Bořivoj Tydlitát

Pátrání po ztraceném rukopisu kroniky svatoklimentského proboštství augustiniánů eremitů u Osvětiman
PhDr. Jiří Šmeral

17:00

výstava Silesia Picta – komentovaná prohlídka

21. září 2010

dopolední program – 9:00 - 14:30

9:00 - 9:55

Digitalizace historických knižních fondů v knihovně Národního archivu
PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.

Antonín Berka - mědirytec a vydavatel
Ing. Jan Štefan CSc.

Historické fondy MZK v Brně nejen statisticky
Mgr. Jitka Machová

10:15 - 11:10

Staré bohemikální tisky v knihovně hr. Sándora Apponyiho
PhDr. Eszter Kovács

Malebná Skalka pri Trenčíne v dejinách knižnej kultúry
Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Moravské kořeny Schaaffgotschovy biskupské knihovny
Mgr. Jindřich Špinar

odpolední program – 12:30 - …
12:30 - 13:25

Publikácie pre deti a mládež v 19. storočí
Mgr. Katarína Bokrosová

Kralický žaltář z r. 1579
Robert Dittmann

K provenienci a datování Bible boskovické
Tomáš Gaudek