21. ročník 2012

Bibliotheca Antiqua

21. ročník odborné konference (7. – 8. listopadu 2012)

9:10 – 10:10

Moravský misál ve sbírkách Bodleian Library v Oxfordu
PhDr. Tomáš Gaudek

V proudech převratného času
Prof. Libuše Hrabová

„Artes excerpendi“ jako odraz raně novověké textuality
Mgr. Iveta Nakládalová, Ph.D.

10:30 – 11:25

"Bonus bibliothecarius": Predobraz ideálneho knihovníka v 1. polovici 19. storočia
Mgr. Miriam Poriezová, PhD.

Za dverami osvietenského kníhkupectva: Paralely v podnikaní Wolfganga Gerleho a Antona Löweho
Mgr. Petronela Bulková

Kníhtlačiarska a vydavateľská činnosť J. P. Royera v Bratislave v 1. pol. 18. storočí vo svetle kráľovských nariadení a cenzúry
PhDr. Agáta Klimeková, PhD.

11:45 – 12:50

Prvotisk Von den berühmten Frauen: přepis významu textu pomocí ilustrací
Bc. Magda Polanská

Joos de Damhouder: Praxis rerum criminalium
Mgr. Petra Kubíčková

Grafická alba Moravy a Slezska z dílny Friedricha Adolpha Kunikeho a Eduarda Hölzela
Mgr. Jiří Glonek

Ilustrace Jana Jiřího Balzera –předchůdci a následovníci
Ing. Jan Štefan, CSc.

odpolední program – 14:00 – 16:30

14:00 – 15:10

Retrospektivní konverze Jihomoravských historických sbírek
Mgr. Jitka Machová

Homo Ludens
Mgr. Lucie Heilandová

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén
PhDr. Jindra Pavelková

Topografika ve fondu oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze
Mgr. Tomáš Dušátko

15:25 – 16:35

Modul digitalizovaných mluvnic: co, k čemu, pro koho
Mgr. Ondřej Koupil, Ph.D.

Průřez sedimenty představ o podobě vědy
PhDr. Michal Janata

Digitalizace s Google a její vztah k NDK – IOP
PhDr. Miroslava Hejnová - PhDr. Zdeněk Uhlíř

EOD – digitalizace na objednávku po 3 letech
Mgr. Rostislav Krušinský


8. listopadu 2012

8:40 – 9:55

Kniha jako trezor autentických středověkých a raně novověkých českých a maďarských textů v díle Judity Újfalusi
Mgr. Eszter Kovács, PhD.

Komenského Schola ludus na muzejním jevišti
Mgr. Helena Kovářová

Rekonstrukce tří řádových knižních fondů - benediktského v Lubini, jezuitského v Poznani a kamaldulského v Bieniszewu
verze článku v češtině
Dr. Rafal Witkowski

Tři staletí svědectví němých svědků: staré tisky z Nizozemí ve VKOL
Prof. Wilken Engelbrecht – Mgr. Zuzana Vaidová

10:15 – 11:10

Kronika pezinského kapucínskeho kláštora z 18. storočia
Mgr. Erika Juríková, PhD. – Mgr. Nikol Sipekiová

Význam farských knižníc a archívov a ich využitie pre dejiny Slovenska na príklade histórie farnosti Hrnčiarovce nad Parnou
Prof. Marta Dobrotková

Jozef Budaváry-Krička: predstaviteľ latinskej príležitostnej poézie 19. storočia
Mgr. Angela Škovierová, PhD.

11:30 – 12:25

Motív "ušľachtilého divocha" a J. F. Lafiteau
Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Einbanddatenbank a její využití při studiu knižních vazeb
PhDr. Kamil Boldan

Typografický popis tisků české adaptace Melanchthonovy latinské gramatiky
Mgr. Jan Pišna

odpolední program – 13:45 – 17:00

13:45 – 14:45

Metody plebiscitní kampaně v Těšínském Slezsku v letech 1919-1920
Mgr. Lubomír Novotný

P. Daniel Podhorský – Podgorsber a s. Francisco a jeho kniha o piaristech v knihovně národního archivu v Praze
PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.

Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici na Moravě
PhDr. Pavla Holíková

15:05 – 16:15

Knihy s tureckou tematikou v Študovni historických tlačí Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
Mgr. Katarína Bokrosová

Knihy přímo za škodlivé poznačeny býti musily. Cenzura školních knihoven v době Rakouska-Uherska (1867–1918)
Bc. Marta Konířová

K textu neznámého Severýnova vydání žaltáře z r. 1530
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

Josef Hlávka: význačná osobnost – průkopník architektury – propagátor literatury
PhDr. Vincenc Streit, Ph.D.

Vincenc Prasek a knižní kultura
doc. Milada Písková