22. ročník 2013

Bibliotheca Antiqua

22. ročník odborné konference (30. – 31. října 2013)

STŘEDA 30. 10. 2013

9:00–10:05
Zahájení – RNDr. Jitka Holásková

Všední i výjimečné vazby z historického fondu Moravské zemské knihovny v Brně
Mgr. Jitka Machová

Digitalizované knižní vazby v Manuscriptoriu verze 3
Mgr. Olga Čiperová

Od knihy ke knihtisku
prof. Libuše Hrabová
­
10:30–11:25

Josef Truhlář a rukopisné zlomky v tehdejší c. k. Universitní knihovně v Praze
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

Rané tištěné jednolisty na knižních vazbách chebských františkánů a tepelských premonstrátů - obrazová příloha
PhDr. Kamil Boldan

Knihvazačská dílna olomouckých kartuziánů - obrazová příloha
Mgr. Jiří Glonek

Odkyselování knih v rámci projektu VISK 7
Ing. Petra Vávrová, Ph.D.

12:55–13:50

Nově objevený český fragment z Békéšské Čaby
PhDr. Eszter Kovács, PhD.

Měkké gotické vazby se hřbetní výztuhou ve sbírkách Národní knihovny ČR - obrazová příloha
MgA. Karel­ Křenek­

Barokní úpravy knižních vazeb v klementinské jezuitské knihovně - obrazová příloha
PhDr. Jan Novotný

14:15–15:10

Zajímavé knižní vazby Františka Bílka v oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze
PhDr. Jana Kozáková

Knižné väzby Hansa Wagnera z Lauingenu v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Mgr. Michaela Sibylová, PhD.

Co se nepodařilo převázat aneb „původní“ vazby v rajhradské klášterní knihovně
PhDr. Jindra Pavelková

15:35–16:30

Představení Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů – Univerzita Pardubice
Mgr. Radomír Slovik

Kniha ve sbírkách VSMO
doc. Milada Písková

"Funkční doplňky" knižní vazby 2. poloviny 19. století
PhDr. Zdenka Bosáková

ČTVRTEK 31. 10. 2013
9:00–9:55

Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu
PhDr. Jaroslava Kašparová

Obchodná korešpondencia českých kníhkupcov s vydavateľským domom Gebauer-Schwetschke
Mgr. Petronela Bulková, PhD. – Mgr. Miriam Poriezová, PhD.

Českoslovanské národní hnutí na stránkách olomouckých periodik Hvězda a Moravan
Mgr. Lubomír Novotný

10:20–11:15

Staré tisky z knihovny olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského
Bc. Jan Kašpar

Grafická sbírka rajhradského kláštera
Mgr. Lucie Heilandová

Knihy se supralibros rodu Zástřizlů ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci - obrazová příloha
PhDr. Marta Vaculínová

11:40–12:35

Prvotisky ulmského tiskaře Johanna Zainera staršího ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci
Mgr. Petra Kubíčková

Latinské slovníky a příručky benediktinské klášterní knihovny v Rajhradě
Mgr. Martina Smolová

Calepinov polyglotný slovník z roku 1627 z bazilejskej oficíny Henricpetri
Mgr. Katarína Bokrosová