23. ročník 2014

Bibliotheca Antiqua

23. ročník odborné konference (5. - 6. listopadu 2014)

9:00-10:10

Zahájení - Mgr. Miloš Korhoň

Nizozemská prohibita ve fondech VKOL
prof. Wilken Engelbrecht

Knihvazačská dílna královopolských kartuziánů
Mgr. Jiří Glonek

Katalog jihomoravských historických sbírek v Moravské zemské knihovně v Brně
Mgr. Jitka Machová

10:30-11:25

Najnovšie poznatky k výskumu knižníc rodu Turzo
PhDr. Helena Saktorová, PhD.

Vydania diel Komenského na Slovensku v 17. až 19. storočí a začiatky slovenskej komeniologie
Mgr. Katarína Bokrosová         

Pozoruhodné tlače z knižnice Gejzu Navrátila
Mgr. Katarína Karabová, PhD.

13:00-14:30

Zpráva o stavu  zpracovávání fondu starých tisků Czerninské knihovny uložené v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR
Mgr. Tereza Paličková – Mgr. Zuzana Adamaitis

Typografický popis tisků Melanchthonovy latinské gramatiky v české adaptaci Trojana Nigella
Mgr. Jan Pišna

Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice - iluminovaná a perokresbová výzdoba, grafická ilustrácia a typografia, historická knižná väzba
PhDr. Ľubomír Jankovič, Csc.

14:30-15:25

Diela antických a patristických autorov v katalógu trnavskej univerzitnej knižnice z roku 1690
Mgr. Erika Juríková, PhD. - Mgr. Miriam Poriezová, PhD.

Jan František Löw z Erlsfeldu – lékař barokní doby
Mgr. Lubomír Novotný

Obraz českých světců v uherských tiscích v 17.-18. století
Mgr. Eszter Kovács, PhD.

16:00-17:00

Výzdoba Graduálu z řádového archivuu dominikánů
Mgr. Ema Součková    

Sv. František Solano. Knihy o peruánském františkánovi v českém prostředí
prof. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Reflexe 1. světové války v knižních kalendářích
PhDr. Zdenka Bosáková

ČTVRTEK

9:00-10:15

Knihy z knihovny zrušeného cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou ve fondu Rajhradské klášterní knihovny
PhDr. Jindra Pavelková

Jacques Callot – jeho knižní ilustrace a vliv na Jana Jiřího Balzera
Ing. Jan T. Štefan

Znovuobjevení Světové kroniky Hartmanna Schedela na Pernštejně
PhDr. Pavla Holíková

10:45-12:00

Vita et fabulae Esopi-ilustrovaný prvotisk Ezopových bajek ve fondu VKOL
Mgr. Petra Kubíčková

Lexikografická literatura v historickém fondu NTK
PhDr. Michal Janata

Střelecká slavnost v Jáchymově
Mgr. Jiří Černý