24. ročník 2015

Bibliotheca Antiqua

24. ročník odborné konference (4. - 5. listopadu 2015)

9:00–10:25

Zahájení: Mgr. Miloš Korhoň

Tisky představitelů salamanské školy ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci
Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.

Kořeny a vývoj práva povinného výtisku na Moravě v 19. století
Mgr. Lubomír Novotný

Grafická výzdoba právních tisků ve fondu rajhradské klášterní knihovny
Mgr. Lucie Heilandová

Naučení brněnského městského práva a jejich význam z hlediska právní romanistiky
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová

10:45–12:00

Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských
Mgr. Martina Jamborová

Dva reverzy hraběte Fürstenberka
JUDr. Marek Starý, Ph.D.         

Knihy uložené v oddílu práva v rajhradské klášterní knihovně
PhDr. Jindra Pavelková

Osobnosť Jozefa Bencúra (1728–1784) – Jeho dielo a aktivity v oblasti práva
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

13:00–14:10

Vzácné exempláře spisů J. A. Komenského v Moravské zemské knihovně v Brně
Mgr. Jitka Machová

Rukopis českého překladu spisu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho
Mgr. Jan Pišna

K problematice cen knih z první poloviny 19. století na příkladu Sommerova díla Das Königreich Böhmen
Ing. Jan T. Štefan, CSc.

Rechtstermini in deutsch-tschechischer Übersetzung
Dr. Phil. Inge Bily

14:30-15:25

Právnická literatúra vydávaná na Trnavskej univerzite v 17. a 18. storočí
Mgr. Erika Juríková, PhD. – Mgr. Miriam Poriezová, PhD.

Knihovníci ve službách šlechtických rodů
PhDr. Pavla Holíková

Bohemiká v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave od 16. do 19. storočia
Mgr. Katarína Bokrosová

16:00-16:55

Výzdoba Chrudimského graduálu
Mgr. Ema Součková    

Lobkowiczká Mapová Sbírka – otázky Provenience
PhDr. Jan Sobotka

Novoroční poštovní knížky
PhDr. Zdenka Bosáková

ČTVRTEK

8:40-9:35

Několik ukázek z dopravních, stavebních či trestních nařízení v Míšeňské právní knize ze 14. století
PhDr. Vladimír Spáčil

Míšeňská právní kniha a její české překlady. Příspěvek k bilingvismu v českých zemích
prof. PhDr. Libuše Spáčilová

Delikt čarodějnictví ve světle josefínského a tereziánského zákoníku
Mgr. Monika Vitovská Slezáková

10:00-10:55

Per manus Wenceslai? Ještě jednou k problematice určení rukou písařů v Žilinské knize
Dr. Marija Lazar

Vojenské právo za třicetileté války na příkladu vojenských řádů Maxmiliána II. a Gustava II. Adolfa
Mgr. Klára Andresová

Smlouva o založení rodinné hrobky v Postřelmově
Mgr. Martin Fajtl

11:15-12:25

Římské právo ve fondu arcibiskupské knihovny v Kroměříži a jeho využití při výuce dějin starověku
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.

Národné povedomie Martina Hamuljaka reflektované na základe jeho osobnej knižnice
Mgr. Miroslava Soláriková

Knižný portrét v ranom období kníhtlače na Slovensku
PhDr. Stanislava Knapčoková, PhD.

Knižný dar grófa Ferdinanda Zičiho Maďarskej národnej knižnici
PhDr. Helena Saktorová, PhD.

závěr konference