25. ročník 2016

Bibliotheca Antiqua

25. ročník odborné konference (9. - 10. listopadu 2016)

9:00-10:25
Zahájení: RNDr. Jitka Holásková

Bordury titulních stran vojenských příruček v knihovně Vojenského historického ústavu
Mgr. Klára Andresová

Klášterní svozy v letech 1950–1952 a role Universitní knihovny v Olomouci
Mgr. Lubomír Novotný

Dějiny knihovny Piaristické koleje v Praze
PhDr. Pavel Trnka, Ph.D.

Poznámky ke Güntherově vydání Melanchthonovy latinské gramatiky
Mgr. Jan Pišna

10:45-12:00
C. K. studijní knihovna v Olomouci za éry Willibalda Müllera
Mgr. Petra Kubíčková

Historie a skladba poslední žďárské klášterní knihovny
PhDr. Jindra Pavelková

Projekt „PROVENIO“, konec, nebo nový začátek?
PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D. a PhDr. Richard Šípek, Ph.D.

13:00-14:10
Piarističtí knihovníci do školních reforem 1778
PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.

Zbierka kníh zo 17. storočia v študovni historických tlačí SPK v Bratislave
Mgr. Katarína Bokrosová

Zámecké knihovny na Moravě jako předchůdci veřejných a odborných knihoven
PhDr. Pavla Holíková

14:30-15:25
História zámockej knižnice v Topoľčiankach a jej súčasný stav
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Signatura 57 (školní výroční zprávy) v NK ČR
PhDr. Zdenka Bosáková

Osobní knihovna kardinála Rudolfa Jana
Mgr. Martin Fajtl

ČTVRTEK

8:40-9:35
Zámecká knihovna rodiny Clary-Aldringenů v Teplicích
PhDr. Jana Michlová

Dejiny knižnice Spolku sv. Vojtecha v Trnave
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Prodej děčínské zámecké knihovny a její další osudy
Mgr. František Šuman

10:00-10:55
Historická knižnice Príleských zo Zemianskeho Podhradia
Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Počátky knihovny Židovského muzea v Praze
Mgr. Silvia Singerová

Arciděkanská knihovna v Plzni
PhDr. Ila Šedo

11:15-12:25
Prvotisky litoměřické kapituly
Mgr. Filip Krinke

Trasslerova brněnská půjčovna knih a její stopy ve fondu rajhradské klášterní knihovny
Mgr. Lucie Heilandová