26 ročník 2017

Bibliotheca Antiqua

26. ročník odborné konference (29. - 30. listopadu 2017)

STŘEDA 29. 11.

10:00-11:25

Zahájení: RNDr. Jitka Holásková

Vojenské příručky jako prodejní artikl frankfurtských knižních veletrhů druhé poloviny 16. století
Mgr. Klára Andresová

Zeitschrift für Volkswirstchaft, Rechtspflege und Verwaltung – (ne)obyčejné olomoucké periodikum
Mgr. Lubomír Novotný

Olomoucký knihkupec a nakladatel Eduard Hölzel
Mgr. Petra Kubíčková

Pozdně gotické vazby z moravských františkánských klášterů (Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo)
přílohy
Mgr. Jiří Glonek

11:50-12:45

Ilustrace Jana Willenberga v Sumovní kronice z roku 1615
Mgr. Jana Tvrzníková

Rytec Jan Jiří Balzer jako zemský patriot
Ing. Jan Štefan

Listování seznamem tištěné produkce řádu piaristů z poloviny 18. století
PhDr. Václav Bartůšek, Ph.D.

14:15-15:10

Učebnice v latinskom jazyku pre stredné a vysoké školy v 18. storočí
Mgr. Katarína Bokrosová

Dve šľachtické knižnice z východného Slovenska
PhDr. Agáta Klimeková, PhD.

Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej
Mgr. Daniela Škulová

15:50-16:45

Neúplná díla ve fondu knihovny velehradského cisterciáckého kláštera
PhDr. Jindra Pavelková

Otazníky kolem druhého vydání Husovy Postily z roku 1564
Mgr. Jan Pišna

Staré tisky v bývalé Knihovně Československého státního archivu zemědělského
PhDr. Pavel Trnka, Ph.D.

ČTVRTEK 30. 11.

9:00-10:15

Propagace fondu historických a vzácných tisků Městské knihovny v Praze
PhDr. Jana Kozáková

Projekt Knihověda.cz - nový virtuální prostor pro výzkum dějin české knižní kultury
PhDr. Lenka Veselá Ph.D.

Služba EOD - 10 let digitalizace na zakázku
Mgr. Rostislav Krušinský

Omnes sunt duerni...
PhDr. Petr Mašek

10:45-11:40

Prvotisky zámecké knihovny v Kroměříži
Mgr. Zuzana Bernátová - Mgr. Aneta Richterová - Mgr. Miroslav Myšák

Vhled do fondu prvotisků kapitulní knihovny v Olomouci
Mgr. Markéta Poskočilová

Spor mezi Universitní knihovnou v Olomouci a Archivem Kraje olomouckého o knihovnu metropolitní kapituly
Mgr. Štěpán Kohout

12:10-13:20

Historická trnavská tlač venovaná epidémii dyzentérie v Trnave (1775)
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. - doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Viacpríväzkové knihy ako obraz doby a kultúrneho života v 16. a 17. storočí
Mgr. Tomáš Tomo

Zošľachtené papiere na knihách z fondu benediktínskej kláštornej knižnice v Broumově
přílohy
MgA. Lucia Ulbríková