27. ročník 2018

Bibliotheca Antiqua

27. ročník odborné konference (28. – 29. listopadu 2018)

10:00-10:55

Zahájení: Mgr. Miloš Korhoň

AZ: specifický fond rukopisů a starých tisků v Národním muzeu - Českém muzeu hudby
PhDr. Dagmar Štefancová

Zpracování fondů 19. století v NK ČR
PhDr. Zdenka Bosáková

Nabídka knih Augusta Geerse k roku 1792
Jan T. Štefan, Ing., CSc.

11:25-12:15

Tištěné direktáře konventu Panny Marie pod řetězem. Příspěvek k bohemikálním melitensiím 18. století
PhDr. Pavel Trnka, Ph.D.

Cyril Antonín Straka a strahovská sbírka exlibris
Mgr. Jan Pišna

Falsette na vandru. Román "Falsette" a jeho verze od 17. století do současnosti
Mgr. Veronika Uhrová

13:15-15:10

Zbierka kníh zo 16. storočia v Študovni historických tlačí SPK v Bratislave
Mgr. Katarína Bokrosová

Význam kalendárov v živote Slovákov v USA v rokoch 1893 – 1918
prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Rôznorodosť prístupov k edícii historickej tlače na príklade práce Mateja Bela
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Přesun 20-30 min pěšky parkem do Korunní pevnůstky

16:00
Sbohem, monarchie
Mgr. Lubomír Novotný – prohlídka výstavy VKOL

ČTVRTEK

9:00-10:15

Archivní prameny k zániku knihovny olomouckého kanovníka Gianniniho
Mgr. Štěpán Kohout

O slovníkových transmisích
PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.

Tištěná produkce moravikální provenience ve fondu rajhradské klášterní knihovny
Mgr. Lucie Heilandová

Imperiální Čína očima českého Jezuity
Mgr. Adam Cabiš

10:40-11:50

Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK
Mgr. Milan Jenč

Švédská knižní kořist z Čech a Moravy on-line (zpráva o projektu a webovém portálu)
PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

Soubor tužkových obtahů české renezanční knižní vazby
Mgr. Petra Šťovíčková - Mgr. Anna Kašparová

Výzkum provenienčních poznámek ve středověkých rukopisech Národní knihovny
PhDr. Renáta Modráková

12:15-13:30

Slovní zásoba staročeského překladu korunovačního řádu Karla IV.
Mgr. Martina Jamborová

Rukopisy a staré tisky ve sbírce Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty UK
Mgr. Markéta Ivánková, Ph.D.

Medirytectvo, Hubertus Goltzius (1526 – 1583) a jeho dielo v Lyceálnej knižnici v Kežmarku
Mgr. Tomáš Tomo

Alexander von Hübner a jeho cesta do Číny
Mgr. Petra Cabišová

Závěr konference