28. ročník 2019

Bibliotheca Antiqua

28. ročník odborné konference (13. – 14. listopadu 2019)

STŘEDA

10:00-11:00

Zahájení: RNDr. Bc. Iveta Tichá, ředitelka VKOL

Knižní provenience moravských hradů a zámků
PhDr. Pavla Holíková

Budování knihovny obnoveného konventu Panny Marie pod řetězem v Praze
PhDr. Pavel Trnka, Ph.D.

Rukopisné zlomky ze sbírky starších českých dějin Národního muzea
Mgr. Ema Součková, Ph.D.

11:25-12:15

K jednomu frazeologismu z Veleslavínových slovníků
PhDr. Alena M. Černá, Ph.D.

Dva staročeské překlady Listu o řádném hospodářství Pseudo-Bernarda z Clairvaux
Mgr. Barbora Řezníčková, Ph.D.

Projekt prvotisky.cz*
Mgr. Markéta Poskočilová

14:15-15:20

Výročné správy finančných inštitúcií pôsobiacich na území dnešného Slovenska do polovice 20. storočí
Mgr. Lívia Kurucová, PhD., Mgr. Bronislava Navarová

Schematizmy ako pramene výskumu
Mgr. Miriam Ambrúžová Poriezová, PhD., Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Franc Močnik (1814–1892) - autor populárnych učebníc matematiky pre ľudové a stredné školy v 19. storočí
Mgr. Katarína Bokrosová

ČTVRTEK

9:00-9:55

Diskurs o knihách, knihovnách a knihovnictví za třetí republiky
Mgr. Lubomír Novotný

Ukrajinské učebnice z let 1884-1938 ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze
Mgr. Dagmar Petišková, PhD.

Melanchthonovo Rozmlouvání utěšené a potěšitedlné Pána Boha s Evou z roku 1557
Mgr. Jan Pišna

10:20-11:10

Herbaria manuscripta Bohemiae et Moraviae usque ad annum 1500 – databáze rukopisných herbářů do roku 1500 jako platforma ke studiu humanitních i přírodovědných disciplín*
Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Projekt Virtuální rekonstrukce knižních celků a on-line formulář pro evidenci vlastníků knih*
Mgr. Monika Veverková

Tlače 16. storočia v Univerzitnej knižnici v Bratislave - prezentácia novej publikácie*
Mgr. Michaela Sibylová, PhD.

11:40-12:30

Nové deponáty uložené v Moravské zemské knihovně v Brně
Mgr. Lucie Heilandová

Prírodovedné učebnice 16. storočia vo fondoch Lyceálnej knižnice v Kežmarku
Mgr. Tomáš Tomo

Bibliotheca nationalis v Národní knihovně ČR
Mgr. Tereza Paličková

Falsette na vandru - Román Falsette a jeho verze od 17. století do současnosti
Mgr. Veronika Hrabalová

Závěr konference

*) Příspěvek není součástí sborníku.