Konference Bibliotheca Antiqua

Od roku 1992 pořádá Vědecká knihovna v Olomouci konferenci na téma historických knižních fondů, která v roce 2012 změnila název z původního Problematika historických a vzácných knižních fondů na Bibliotheca Antiqua. Konferenci organizuje oddělení historických fondů společně se Sdružením knihoven ČR.

Aktuální ročník

31. ročník konference Bibliotheca Antiqua proběhne 15.–16. listopadu 2023 – bližší informace