31. ročník konference Bibliotheca Antiqua

Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR a statutární město Olomouc pořádají 31. ročník konference na téma historických knižních fondů, která v roce 2012 změnila název z původního Problematika historických a vzácných knižních fondů na Bibliotheca Antiqua.

Konference se uskuteční ve dnech 15.–16. listopadu 2023 v Olomouci v prostorách tzv. Červeného kostela ve VKOL.

Program 31. ročníku konference Bibliotheca Antiqua

Téma pro tento rok není nijak specifikováno. Vedle příspěvků týkajících se rukopisů a starých a vzácných tisků nás také zajímají projekty, které v oblasti knižní kultury probíhají nebo se připravují, a aktuální dění v institucích s historickými fondy. Příspěvky nejsou omezeny rozsahem, zprávy o projektech a aktuálním dění není nezbytné dodávat v úpravě pro tištěnou verzi sborníku.

Autory žádáme, aby spolu s přihláškou zaslali anotaci příspěvku. Program konference je omezen délkou jejího konání a v případě převisu zájmu o vystoupení dostanou přednost příspěvky dříve ohlášené. Termín přihlášení, jakož i odevzdání příspěvků je 15. 9. 2023.

Autoři příspěvků do tištěného sborníku si zde stáhnou šablonu příspěvku, kterou se budou řídit.

Termín přihlášení pro účastníky bez příspěvků je 15. 10. 2023.

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

Poplatky za konferenci jsou 150 Kč pro autory tištěných příspěvků, 400 Kč pro ostatní. Členové SDRUK hradí 350 Kč.
Konferenční poplatky budou zasílány na účet č. 249784680/0300, variabilní symbol dostanou účastníci na vyžádání.
Na konferenci je pak možno získat doklad o zaplacení příspěvku.