32. ročník konference Bibliotheca Antiqua

Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven ČR pořádají 32. ročník konference na téma historických knižních fondů, která v roce 2012 změnila název z původního Problematika historických a vzácných knižních fondů na Bibliotheca Antiqua.

Konference se uskuteční ve dnech 7.–8. listopadu 2024 v Olomouci v prostorách Červeného kostela ve VKOL.

Téma pro tento rok není nijak specifikováno. Vedle příspěvků týkajících se rukopisů a starých a vzácných tisků nás také zajímají projekty, které v oblasti knižní kultury probíhají nebo se připravují, a aktuální dění v institucích s historickými fondy. Příspěvky nejsou omezeny rozsahem, zprávy o projektech a aktuálním dění není nezbytné dodávat v úpravě pro tištěnou verzi sborníku.

Autory žádáme, aby spolu s přihláškou zaslali anotaci příspěvku. Program konference je omezen délkou jejího konání a v případě převisu zájmu o vystoupení dostanou přednost příspěvky dříve ohlášené. Termín přihlášení, jakož i odevzdání příspěvků je 8. 9. 2024.

Autoři příspěvků do tištěného sborníku si zde stáhnou šablonu příspěvku, kterou se budou řídit.

Termín přihlášení pro účastníky bez příspěvků je 13. 10. 2024.

Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.

Poplatky za konferenci jsou 200 Kč pro autory tištěných příspěvků, 450 Kč pro ostatní. Členové SDRUK hradí 400 Kč.
Konferenční poplatky budou zasílány na účet č. 249784680/0300, variabilní symbol dostanou účastníci na vyžádání.
Na konferenci je pak možno získat doklad o zaplacení příspěvku.

Přihlašovací formulář na konferenci